การทำบาปต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ไม่ได้รับทางนำ

การทำบาปต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ไม่ได้รับทางนำ

Submitted by dp6admin on Wed, 17/01/2024 - 17:11
หัวข้อเรื่อง
9:19 และอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงแนะนำกลุ่มชนที่เป็นผู้อธรรม (ผู้ทำชิริก)
- การทำบาปต่อเนื่อง (มะอฺซิยัต, ความผิด, ฝ่าฝืน) เป็นเหตุให้ไม่ได้รับทางนำ
- เมาเหล้า - เมาบอล -- ไม่มีสติเหมือนกัน

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65
ความยาว(นาที)
7 นาที
วันที่