ทำไมเราจึงทำบาป ?

ทำไมเราจึงทำบาป ?

Submitted by dp6admin on Wed, 14/09/2022 - 11:57
หัวข้อเรื่อง
เราชอบในสิ่งที่อัลลอฮฺเกลียดหรือเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮฺชอบ
ซึ่งเกิดจากการที่เราให้น้ำหนักกับหะวานัฟซู(อารมณ์ใฝ่ต่ำ)มากกว่าความรักต่ออัลลอฮฺ
อะกีดะฮฺเข้มแข็ง ทำให้ภาคปฏิบัติดี

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 207 (หะดีษที่ 38/10)"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
6 นาที