วิธีแก้ปัญหาติดยา ติดเกมส์ หรือความผิดต่างๆ

วิธีแก้ปัญหาติดยา ติดเกมส์ หรือความผิดต่างๆ

Submitted by dp6admin on Sat, 30/09/2023 - 14:30
หัวข้อเรื่อง
ความชั่วที่เรามักเกิดจาก "หะวา-อารมณ์" มันนำหน้าอัลลอฮฺและร่อซูล
แก้ปัญหาติดบอล ติดเฟส ติดไลน์ ฯลฯ
คิดเสมอว่า "อัลลอฮฺไม่ชอบ" "อัลลอฮฺไม่ให้ทำ"
ถ้าเผลอทำก็รีบกลับตัว แก้ไขให้ดี
ต้องฟื้นฟูให้พลังต่อความรักอัลลอฮฺและร่อซูล อยู่เหนืออารมณ์

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 218 (หะดีษที่ 41/3)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2016-01-21/5852

ความยาว(นาที)
2 นาที
วันที่