ดุอาอฺ

ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
- คุณสมบัติผู้ศรัทธาที่แท้จริง
- มาตรฐานในการเชื่อฟังผู้นำ คุณสมบัติผู้นำและผู้ตาม
- กฎหมายของพระเจ้า - กฎหมายของมนุษย์
- ชาวอันศอรเชื่อฟังท่านนบีอย่างมาก ตย. ภรรยาของญุลัยบี๊บ
ดุอาอฺขอบคุณที่อัลลอฮฺให้เราพ้นจากบททดสอบที่ผู้อื่นประสบ

คำตอบ :

ชัยคฺริฎอตอบว่า “มีครับ มีผล ถ้าหากว่า “ผู้อิจฉา” ตาร้อนจริงๆ และทางประวัติศาสตร์ มีคนเคยบอกไว้ว่า “มีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มรับจ้างอิจฉาอยู่ที่ประเทศอินเดีย”…

การขอดุอาอฺขณะละหมาด มี 3 ตำแหน่งสำคัญ
1- ขณะอ่านกุรอาน ถึงอายะฮฺที่เกี่ยวกับสวรรค์ นรก เราะหฺมัตของอัลลอฮฺ ฯลฯ 
2- ตอนสุญูด สมควรที่จะถูกตอบรับ (ห้ามขอตอนรุกัวะ)
3- ก่อนให้สลาม…

อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)

“กุนูตุนนะวาซิล” (กุนูตวิกฤต) คือ กุนูตในสถานการณ์ที่เกิดปัญหากับประชาชาติอิสลาม เมื่อพี่น้องมุสลิมเดือดร้อน ท่านนบี…

- กำลังใจในภาวะที่มีโรคระบาด
- ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคระบาดเป็นชะฮีด
- ดุอาอฺและซิกรุลลอฮฺที่แนะนำให้อ่านเมื่อประสบมุศีบะฮฺ(บททดสอบ) และสำหรับคนที่ตั้งใจจะเข้าสวรรค์
- อินนาลิลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
- ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ