ดุอาอฺ

ดุอาอฺไล่ญิน dp6admin Thu, 15/03/2012 - 10:12

วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน 1

Submitted by dp6admin on Sat, 09/03/2019 - 12:32

วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน 1

โดย  ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

วิธีที่ 1 إظهار السُّرُوْرُ
แสดงความปลื้มใจเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 7 (อายะฮฺ 5)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 21:58
หัวข้อเรื่อง
าวคัมภีร์(อะฮฺลุลกิตาบ), ศาสนามะญูซ (บูชาไฟ), ฮินดู, พุทธ, จรรยามารยาทของอุละมาอฺยุคก่อนในการวิจารณ์นักรายงานหะดีษ, อาหารของอะฮฺลุลกิตาบ, อาหารเซ่นไหว้,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ดุอาอฺของนบีอาดัมและนางเฮาวาอฺ

Submitted by dp6admin on Mon, 17/12/2018 - 14:14
หัวข้อเรื่อง
ดุอาอฺครอบจักรวาล เสียใจ สารภาพผิด ต้องการให้อัลลอฮฺอภัย
เหมือนดุอาอฺนบียูนุส และซัยยิดุลอิสติฆฟาร
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล

Submitted by admin on Fri, 17/08/2018 - 09:42
หัวข้อเรื่อง
- ดุอาอฺครอบจักรวาล เสียใจ สารภาพผิด ต้องการให้อัลลอฮฺอภัย
เหมือนดุอาอฺนบียูนุส และซัยยิดุลอิสติฆฟาร
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On