ตำแหน่งอัลวะซีละฮฺในสวรรค์

ตำแหน่งอัลวะซีละฮฺในสวรรค์

Submitted by dp6admin on Mon, 04/12/2023 - 19:50
หัวข้อเรื่อง
- อัลวะซีละฮฺ - ตำแหน่งพิเศษในสวรรค์ นบีหวังว่าจะเป็นตำแหน่งของท่าน นบีให้เราขอดุอาอฺให้ท่านนบีได้ตำแหน่งวะซีละฮฺ ใครขอดุอาอฺให้นบี ท่านนบีจะชะฟาอะฮฺให้เขา -- ดุอาอฺหลังอะซาน
- ชะฟาอะฮฺ - การยกโทษในวันกิยามะฮฺ

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 47 (อายะฮฺ 72 สวรรค์) | 7/11/66 

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่