จงขอสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์

จงขอสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์

Submitted by dp6admin on Sat, 02/12/2023 - 14:08
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูล, ดำรงการละหมาด, ถือศีลอดเดือนร่อมะฎอน เป็นสิทธิที่อัลลอฮฺจะต้องมอบให้เขา (คือ) เข้าสรรค์
ถึงแม้ว่าเขาจะอพยพในหนทางของอัลลอฮฺหรือจะพำนักอยู่ในแผ่นดินเกิดของเขาก็ตาม"
เศาฮาบะฮฺถามว่า "โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ให้เราไปแจ้งข่าว(ดีนี้)แก่ผู้คนไหม ?
ท่านนบีกล่าวว่า "ในสวนสวรรค์มี 100 ตำแหน่ง(ขั้น) อัลลอฮฺเตรียมไว้สำหรับคนที่ต่อสู้ในหนทางของพระองค์ แต่ละขั้นมีระยะห่างเสมือนชั้นฟ้าและแผ่นดิน
และเมื่อพวกเจ้าจะวอนขอต่ออัลลอฮฺ จงขอเข้าสวรรค์เข้าชั้นฟิรเดาส์ เพราะฟิรเดาส์เป็นชั้นสูงสุด
แม่น้ำของสวนสวรรค์ทั้งหมด ต้นตอของมันมาจากฟิรเดาส์ ข้างบน(หลังคา)ของมันคือบัลลังก์ของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา"

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 47 (อายะฮฺ 72 สวรรค์) | 7/11/66 
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7681

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่