1126 ถ้าใครละหมาดทันอิหม่ามตั้งแต่ร็อกอะฮฺแรกครบสี่สิบวันจะได้รับสวนสวรรค์ จริงหรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 16/12/2009 - 08:43
คำถาม
มีหะดีษที่กล่าวว่าถ้าใครละหมาดทันอิหม่ามตั้งแต่ร็อกอะฮฺแรกครบสี่สิบวันจะได้รับสวนสวรรค์ จริงหรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ