1727 เจ็ดหมื่นคนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน

Submitted by dp6admin on Wed, 09/10/2019 - 11:09
คำตอบ

บรรดามนุษย์มีหลายกลุ่ม กลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺ จะยกเว้นไม่ต้องสอบสวน ได้เข้าสวรรค์เลย

ท่านนบี กล่าวไว้ว่า มีอยู่ 7 หมื่นคนเท่านั้นในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย และใน 7 หมื่นคนนี้ ทุกพันใน 7 หมื่นก็จะได้ 7 หมื่นไปด้วย รวม 4 ล้าน 9 แสนคนในบรรดามนุษย์ ที่จะเข้าสวรรค์โดยไม่มีการสอบสวนแต่อย่างใด ฮาดีสนี้ประกอบการบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและอะหฺมัด

ท่านอุกาชะฮฺได้ขอท่านนบี ให้ได้เป็น 1 ใน 7 หมื่น ท่านนบี จึงกล่าวว่า ขอให้ท่านได้เป็นเถิด

ศอฮาบะฮฺท่านอื่นๆ ก็ขอด้วย แต่ท่านนบี กล่าวว่า อุกาชะฮฺได้ไปแล้ว ศอฮาบะฮฺจึงถามว่า คุณลักษณะของคนกลุ่มนั้นเป็นอย่างไร

ท่านนบี จึงย้อนถามว่า อยากเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ทั้งนี้ มีเงื่อนไข 4 ประการ หากปฏิบัติตลอดชีวิต วันกิยามะฮฺเมื่อฟื้นคืนชีพก็จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน คือ

1. ไม่ไปขอให้คนอื่นรุกยะห์ให้ ( คือ การรักษาโรคด้วยการดุอาอฺ หรือ อ่านอัลกุรอ่านเป่าให้ในการรักษาโรค ) แต่หากมีคนมาอ่านกุรอานเป่าให้เองโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ขอ ก็ไม่มีปัญหา โดยที่เจ้าตัวจะขอต่ออัลลอฮฺ อย่างเดียวในการรักษา

2. ไม่ใช้วิธีรักษาด้วยการจี้ไฟ ซึ่งสมัยก่อนจะใช้ไฟในการรักษาโรค

3. ไม่เชื่อในโชคลาง โชคร้าย แต่ต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺ ทรงกำหนด

4. มอบหมาย ตะวักกุ้ลต่ออัลลอฮฺ องค์เดียวเท่านั้น ตะวักกุ้ลเป็นพฤติกรรมที่เชื่อในอัลลอฮฺ ที่ทรงให้หายจากโรค หมอเป็นเพียงสาเหตุ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺ ทรงสร้างไว้ในโลกนี้ สิ่งที่ท่านนบี ได้ตั้งเป็นเงื่อนไขนี้ สำหรับคนที่พึ่งอัลลอฮฺ จริงๆ หากดำรงชีวิตโดยปฏิบัติตาม 4 ประการ นี้ ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน มนุษย์อื่นจากกลุ่มนี้จะต้องได้รับการสอบสวน

ากรายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 10 ก.พ.59 ทาง White Channel

วันที่ตอบ