ชะฟาอะฮฺ

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
“อัลลอฮฺจะรวบรวมคนรุ่นก่อนและคนรุ่นหลังในสถานที่เดียวกัน, ผู้คนที่จะพูดคุยกับพวกเขาก็จะได้ยินกันทั้งหมด, ใครก็ตามที่จะมองดูพวกเขาก็จะเห็นทั้งหมดเลย, ดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้ศีรษะ, ผู้คนทั้งหลายสะสมความทุกข์(ความลำบาก ทรมาน)ที่ทนไม่ไหว(รับไม่ได้…
- มุสลิมที่ลืมอัลกุรอาน
- การชะฟาอะฮฺ (ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ) เป็นห่วงเชือกสำคัญที่สุดของชาววันกิยามะฮฺ เราต้องวางแผนเตรียมรับชะฟาอะฮฺในวันกิยามะฮฺ
- การขอชะฟาอะฮฺ
- "อัลวะซีละฮฺ" เป็นชื่อตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์, -
- เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์,
- อย่าเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ (คือคนสุดท้ายที่ออกจากนรก)
- ความสุขในสวนสวรรค์
- อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ,
- การชะฟาอะฮฺของท่านนบีในวันกิยามะฮฺ,…