ชะฟาอะฮฺ

- อัลวะซีละฮฺ - ตำแหน่งพิเศษในสวรรค์ นบีหวังว่าจะเป็นตำแหน่งของท่าน นบีให้เราขอดุอาอฺให้ท่านนบีได้ตำแหน่งวะซีละฮฺ ใครขอดุอาอฺให้นบี ท่านนบีจะชะฟาอะฮฺให้เขา -- ดุอาอฺหลังอะซาน
- ชะฟาอะฮฺ - การยกโทษในวันกิยามะฮฺ
ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
“อัลลอฮฺจะรวบรวมคนรุ่นก่อนและคนรุ่นหลังในสถานที่เดียวกัน, ผู้คนที่จะพูดคุยกับพวกเขาก็จะได้ยินกันทั้งหมด, ใครก็ตามที่จะมองดูพวกเขาก็จะเห็นทั้งหมดเลย, ดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้ศีรษะ, ผู้คนทั้งหลายสะสมความทุกข์(ความลำบาก ทรมาน)ที่ทนไม่ไหว(รับไม่ได้…
- มุสลิมที่ลืมอัลกุรอาน
- การชะฟาอะฮฺ (ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ) เป็นห่วงเชือกสำคัญที่สุดของชาววันกิยามะฮฺ เราต้องวางแผนเตรียมรับชะฟาอะฮฺในวันกิยามะฮฺ
- การขอชะฟาอะฮฺ
มารยาทในการศึกษาเรียนรู้
29- คุกเข่าต่อหน้าผู้นำ(หรือผู้รายงานหะดีษ/ผู้บรรยาย) แล้วพูด,
หะดีษ 93 นบีเปิดโอกาสให้เศาะฮาบะฮฺถาม มีผู้ถามว่า "พ่อฉันคือใคร" .
32- ผู้นำต้องสอน/ให้ความรู้แก่สตรี, การแต่งกายของสตรีสมัยท่านนบี
33- การใส่ใจหะดีษ
-…
- "อัลวะซีละฮฺ" เป็นชื่อตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์, -
- เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์,
- อย่าเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ (คือคนสุดท้ายที่ออกจากนรก)
- ความสุขในสวนสวรรค์
- อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ,
- การชะฟาอะฮฺของท่านนบีในวันกิยามะฮฺ,…
“ผู้ที่อ่าน ตะบาเราะกัลละซียฺ บิยะดิฮิลมุลกุ (หมายถึงซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ) ทุกคืน อัลลอฮฺจะปกป้องเขามิให้ประสบกับอะซาบ (การลงโทษในกุโบรฺ)”
ลำดับเหตุการณ์วันกิยามะฮฺ : การเสียชีวิต, ในกุโบร์(อาลัมบัรซัฆ), การเป่า, การฟื้นคืนชีพ, สถานที่รอการตัดสิน, การขอชะฟาอะฮฺ, การสอบสวน, บันทึกผลงาน, การชั่ง, ชาวอะอฺรอฟ, บ่อน้ำ, การรอคอย, สะพานสิรอฏ, สะพานสำหรับผู้ศรัทธา