อิสลามคืออะไร ?

อิสลามคืออะไร ?

Submitted by dp6admin on Mon, 20/03/2023 - 16:56
หัวข้อเรื่อง
หะดีษ 46 อิสลามคืออะไร ?
ชาวนัจดฺคนหนึ่งมาหาท่านนบีและถามท่านนบีเกี่ยวกับอิสลาม (อิสลามคืออะไร ?)
ท่านนบีตอบว่าคือ "การละหมาด 5 วักตู ในหนึ่งวันหนึ่งคืน"
ชายคนนั้น "มี(ข้อบังคับในการละหมาด)อื่นจากนี้ไหม"
ท่านนบี "ไม่มี นอกจากสิ่งที่ทำโดยอาสา (เช่น ละหมาดซุนนะฮฺต่างๆ)"
ท่านนบี "และ(คือ)การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน"
ชายคนนั้น "มี(ข้อบังคับในการถือศีลอด)อื่นจากนี้ไหม"
ท่านนบี "ไม่มี นอกจากสิ่งที่ทำโดยอาสา (เช่น ศีลอดซุนนะฮฺต่างๆ)"
ท่านนบีก็ได้สอนเรื่องการออกซะกาต
ชายคนนั้น "มี(ข้อบังคับในการออกซะกาต)อื่นจากนี้ไหม"
ท่านนบี "ไม่มี นอกจากสิ่งที่ทำโดยอาสา (เศาะดะเกาะฮฺ)"
ชายคนนั้นก็หันหลังกลับบ้านโดยกล่าวว่า "ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺว่า ฉันจะไม่เพิ่มและไม่ลดกว่านี้"
ท่านนบีกล่าวว่า "ประสบความสำเร็จแน่นอน หากเขาพูดจริง"

#เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 15 #กิตาบุลอีมาน บาบ 34

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่