ถ้าละหมาดตะรอวิหฺและวิตรแล้ว ตื่นนอนกลางดึกจะละหมาดอีกเป็นจำนวนคู่ร็อกอัตได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 06/08/2010 - 19:13

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ