ถ้าละหมาดตะรอวิหฺและวิตรแล้ว ตื่นนอนกลางดึกจะละหมาดอีกเป็นจำนวนคู่ร็อกอัตได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 06/08/2010 - 19:13

ได้ครับ ถ้าเราละหมาดวิตรแล้ว ก็ไม่ต้องละหมาดวิตรอีก 
แต่ถ้ายังไม่ได้ละหมาดวิตร เพราะตั้งใจจะหมาดต่อ ก็ละหมาดวิตรตอนท้ายของละหมาดกลางคืนเลย

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ