หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 9 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 9 (อายะฮฺ 17-18 อัลกอฎออฺวัลเกาะดัร) - อำนาจของอัลลอฮฺ และการเลือกของมนุษย์ 49
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8 (อายะฮฺ 13-16 เสียสละเพื่อศาสนา) นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ,… 78.00 99
ดุอาอฺขออภัยโทษที่ให้กล่าวบ่อยๆ 2.00 8
7 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 7 (อายะฮฺ 12-13 ความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ) - มุสลิมกำลังถูกรุมกินโต๊ะ มุสลิมตกต่ำ เรารู้สึกรึเปล่า ?… 87.00 108
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 6 (อายะฮฺ 9-11) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 6 (อายะฮฺ 9-11) - ทบทวน - สงครามบัดร
- ความจริงใจกับศาสนา
-…
67.00 46
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 5 (อายะฮฺ 8-10) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 5 (อายะฮฺ 8-10) - บทเรียนสงครามบัดร(ชนะ) และอุฮุด (แพ้)
-…
85.00 105
สอนบุตรหลานให้รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างไร ? สอนบุตรหลานให้รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างไร ? 26.00 32
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 4 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 4 (อายะฮฺ 5-8) - บทเรียนจากสงครามบัดร
- การรังเกียจคำสั่งของอัลลอฮฺ
87.00 78
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 77.00 34
ดุอาอฺขอให้มีมารยาทที่สวยงาม ดุอาอฺขอให้มีมารยาทที่สวยงาม 27.00 35
การขอบคุณมนุษย์ การขอบคุณมนุษย์ 24.00 27
การค้าที่ไม่ขาดทุนของ ศุฮัยบ อัรรูมี 4.00 6
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 3 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 3 (อายะฮฺ 3-5) - อายะฮฺ 2-3 ระบุลักษณะของผู้ศรัทธา 5 ประการ
3…
87.00 151
ดุอาอฺเมื่อเห็นผู้อื่นถูกทดสอบ ดุอาอฺเมื่อเห็นผู้อื่นถูกทดสอบ ดุอาอฺขอบคุณที่อัลลอฮฺให้เราพ้นจากบททดสอบที่ผู้อื่นประสบ 27.00 22
กิตาบุลอะดับ 6 ใครติดต่อญาติ อัลลอฮฺจะติดต่อเขา (บาบ 13-14) กิตาบุลอะดับ 6 ใครติดต่อญาติ อัลลอฮฺจะติดต่อเขา (บาบ 13-14) 13- ใครที่ติดต่อญาติพี่น้อง อัลลอฮฺก็จะติดต่อเขา
14…
54.00 30
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 2 (อายะฮฺ 2) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 2 (อายะฮฺ 2) - คุณลักษณะของผู้ศรัทธา
-…
88.00 133
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 1 (อายะฮฺ 1) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 1 (อายะฮฺ 1) - ซูเราะฮฺ อัลอันฟาล เป็นหนึ่งใน 7 ซูเราะฮฺยาว (… 90.00 168
2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน 2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน 1- เป็นความผิดมากพอแล้ว… 11.00 41
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 67 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 67 (อายะฮฺ 188-206 จบ) 80.00 65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 66 (อายะฮฺ 177-188) 76.00 68
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 65 (อายะฮฺ 171-177) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 65 (อายะฮฺ 171-177) 84.00 108
 คำแนะนำในช่วงที่มีโรคระบาด คำแนะนำในช่วงที่มีโรคระบาด - คำแนะนำในด้านหลักการศาสนา
-…
86.00 52
ก้าวสำคัญของเราทุกคน ก้าวสำคัญของเราทุกคน - กำลังใจในภาวะที่มีโรคระบาด
-…
30.00 30
โลกมีโรคระบาด...ดีหรือไม่ 41.00 60
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺ 168-171 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 64 (อายะฮฺ 168-171) 86.00 140
คำแนะนำ 3 ประการ เมื่อเจอบททดสอบ คำแนะนำ 3 ประการ เมื่อเจอบททดสอบ 21.00 50
วิญญาณแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ วิญญาณแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ 35.00 49
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 63 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 63 (อายะฮฺ 163-168 ชาวยิวที่ละเมิดในวันสับบาโต) - ชาวยิว(บนีอิสรออีล)ที่ละเมิดในวันสับบาโต, ชาวเมืองท่าเรือ… 76.00 107
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162) - บนีอิสรออีล(ชาวยิว) 12 กลุ่ม, การฝ่าฝืนและการลงโทษ… 90.00 143
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159) - ความเมตตาของอัลลอฮฺ กว้างขวางทั่วทุกสิ่ง,… 80.00 118
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) - มุสลิมจะเผชิญ #บททดสอบอย่างไร ไม่ให้เสียศาสนา
90.00 120
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) - นบีมูซาโกรธมากที่รู้ว่าบนีอิสรออีลสร้างรูปปั้นวัว… 77.00 138
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) 88.00 118
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150) - มุสลิมควรทำอย่างไรกับกระแสอิสลาโมโฟเบียทั่วโลก
-…
86.00 123
ไว้ทุกข์ปีเก่าฉลองปีใหม่ แพทย์นบี ตอน ไว้ทุกข์ปีเก่าฉลองปีใหม่ |18 ธ.ค. 62| 68.00 25
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 56 (อายะฮฺ 146-147) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 56 (อายะฮฺ 146-147) - บทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของนบีมูซา
- ตะกับบร…
86.00 139