islaminthailand.org

และเมื่ออันตรายประสบกับมนุษย์ เขาก็จะวิงวอนขอเราในสภาพนอนตะแคง หรือนั่งหรือยืน ครั้นเมื่อเราปลดเปลื้องอันตรายของเขาให้พ้นจากเขาไปแล้ว เขาก็เมินคล้ายกับว่าเขามิได้วิงวอนขอเราให้พ้นจากอันตรายที่ได้ประสบแก่เขา เช่นนั้นแหละ ถูกทำให้สวยงามแก่บรรดาผู้ละเมิดขอบเขตในสิ่งที่พวกเขากระทำ (ซูเราะฮฺยูนุส 10:12)

DMS1026
คิดถึงเราะมะฎอนกันไหม ? -54 20.4.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 31 (กิตาบุลอิลมฺ 12,บาบ 29, 32-33) -มารยาทในการศึกษาเรียนรู้ 29- คุกเข่าต่อหน้าผู้นำ(หรือผู้รายงานหะดีษ/ผู้บรรยาย) แล้วพูด, 32- ผู้นำต้องสอน/ให้ความรู้แก่สตรี, 33- กา... -232 12.4.18
ก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 2 : สุขในทางนำ -123
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 30 (กิตาบุลอิลมฺ 12,บาบ 30-31) -641 5.4.18
คุฏบะฮฺ : สายเชือกแห่งอิสลาม -هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ 22:78 พระองค์ทรงเรียกชื่อพวกเจ้าว่า "มุสลิมีน", อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ, ตะอัศศุบกลุ่มรึเปล่า? -800 30.3.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 29 (กิตาบุลอิลมฺ 11,บาบ 27-28) -27- การทำหน้าที่แทน ในการหาความรู้, 28- การโมโหขณะให้ความรู้ เมื่อเห็นสิ่งน่ารังเกียจ -676 29.3.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 28 (กิตาบุลอิลมฺ 10,บาบ 25-26) -อิสลามส่งเสริมให้เรียนและเผยแพร่ความรู้, การเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องฉุกเฉิน และนำความรู้มาสอนครอบครัว -977 22.3.18
ก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 1 : รักสัจธรรม -372
จงเป็นร็อบบานียีน -คนของพระเจ้า, พระนามของอัลลอฮฺ, ร็อบบฺ, -940 17.3.18
มันฮัจญฺสะลัฟที่แท้จริง -โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม ดำเนินการเสวนาโดย คุณฮัมซะฮฺ อัลการีมี -386 10.3.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 27 (กิตาบุลอิลมฺ 9,บาบ 21-24) -21- การยึดความรู้ และการแพร่ของความโง่เขลา, 22- ความประเสริฐของความรู้, -960 8.3.18
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม ครั้งสุดท้าย (อายะฮฺ 158-165) -เตาบัตได้ถึงเมื่อไหร่, สัญญาณกิยามะฮฺ, -1,159 6.3.18


facebook

เพิ่มเพื่อน


กิจกรรมเร็วๆ นี้

27-28 เม.ย. : ภารกิจผู้ศรัทธา @WhiteChannel
-- งดสอนตัฟซีร ถึง 12 มิ.ย.61 --

 เวลาละหมาด (กรุงเทพและปริมณฑล)
 
(เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org)