ชะอฺบาน

รวมข้อมูลเกี่ยวกับเดือนชะอฺบาน

 

1. การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน 

เป็นสิ่งที่ท่านนบี…

ถ้าสมมุติว่าอัลลอฮฺได้กำหนดอะจั๊ลของเรา
ว่าปีนี้เนี่ยไม่ถึงเดือนเราะมะฎอน จะเสียชีวิตก่อน
แต่มีโอกาสที่เราจะได้ผลบุญของเดือนเราะมะฎอน
ทำยังไง วิธีนี้ทำยังไง ?
้ให้เราตั้งใจ แล้วก็วางแผนทำความดีเดือนเราะมะฎอน ตั้งแต่ตอนนี้...

#เชคริฎอ อะหมัด สมะดี حفظه الله…

คิดถึงเราะมะฎอน ไหม ? คู่มือต้อนรับแขกพิเศษอันประเสริฐสุด
เรียบเรียงจากการบรรยายของ ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี (หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ)

#ชะอฺบาน โดยสรุป ใน 2 นาที
1. ถือศีลอด
2. เตรียมตัวสำหรับรอมฎอน
3. ทบทวนชีวิต จัดการบัญชีอะมั้ลของเราประจำปี
(สู่อีมานที่มั่นคง 83)
ตรวจสอบอีมานก่อนเข้าร่อมะฎอน,
การละหมาดฟัรฎูของเรามีคุณภาพแค่ไหน, ใส่ใจการละหมาด, การทิ้งละหมาด

- ท่านนบีถือศีลอดซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบานมากกว่าเดือนอื่นๆ (นอกเดือนร่อมะฎอน)
- เป็นการฝึกอีมานและฝึกร่างกายให้พร้อมรับการถือศีลอดในเดือนร่อมะฎอน
- ห้ามถือศีลอดครึ่งเดือนหลังจริงหรือ ?
- อนุญาตให้ถือศีลอดทั้งเดือนชะอฺบาน ยกเว้นวันสงสัย 1-2 วันก่อนร่อมะฎอน
-…

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

 “การถือศีลอดที่ประเสริฐยิ่งหลังจากเดือนรอมฎอน คือการถือศีลอดเดือนของอัลลอฮฺที่ต้องห้าม(อัลมุฮัรรอม)” (…