นิสฟุชะอฺบาน

 

1. การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน 

เป็นสิ่งที่ท่านนบี…

#ชะอฺบาน โดยสรุป ใน 2 นาที
1. ถือศีลอด
2. เตรียมตัวสำหรับรอมฎอน
3. ทบทวนชีวิต จัดการบัญชีอะมั้ลของเราประจำปี
- ทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเดือนชะอฺบาน
- ชะอฺบาน เดือนที่การงานถูกยกขึ้นเสนออัลลอฮ
- ท่านนบีถือศีลอดในเดือนชะอฺบานอย่างมาก
- ความประเสริฐของคืน "นิศฟุ ชะอฺบาน" - อัลลอฮทรงเสด็จลงมายังฟากฟ้าดุนยาและให้อภัยโทษ
- 2 คนที่จะไม่ได้รับการอภัยโทษ
-…

ความน่าเชื่อถือของหะดีษที่เกี่ยวกับนิสฟูชะอฺบานทั้งหมด, สิ่งที่ทำได้คือิบาดะฮฺที่สามารถทำได้ในทุกๆวัน เช่น ละหมาดกิยามุลลัยลฺ, ถือศีลอด 13-14-15, ขอดุอาอฺ), ทำอิบาดะฮฺพิเศษในคืนได้หรือไม่,…

มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวไว้ว่า "ท่านนบีมักจะถือศีลอดจนกระทั่งเรานึกว่าท่านจะไม่เว้น และท่านอาจจะงดการถือศีลอดจนกระทั่งเรานึกว่าท่านจะไม่ถือศีลอด…