นิศฟุชะอฺบาน กับอิบาดะฮฺที่ควรทำตามข้อมูลหลักฐาน

นิศฟุชะอฺบาน กับอิบาดะฮฺที่ควรทำตามข้อมูลหลักฐาน

Submitted by dp6admin on Sat, 24/02/2024 - 15:46
หัวข้อเรื่อง
- ความประเสริฐตามที่หลักฐานน่าเชื่อถือ
- หะดีษเมาฎูวฺ, ฎออีฟ ในเรื่องนี้
- อิบาดะฮฺที่ทำได้คือ ซุนนะฮฺทั่วไป เช่น ละหมาดกิยามุลัยลฺ, อ่านกุรอาน, ขอดุอาอฺ ฯลฯ แต่อย่าเจาะจงทำเฉพาะคืนนี้ ให้ทำคืนอื่นๆด้วย

ความยาว(นาที)
6 นาที
วันที่