นิสฟุชะอฺบาน โดยสรุป และดุอาอฺที่แนะนำให้อ่าน

นิสฟุชะอฺบาน โดยสรุป และดุอาอฺที่แนะนำให้อ่าน

Submitted by dp6admin on Sun, 14/04/2019 - 09:33

ดุอาอ์แนะนำอ่านในค่ำคืนนิซฟูชะอ์บาน (และคืนอื่นๆ)

    —
    اللهم ماكان لك علي من حقوق فاغفرها لي وتجاوز عني وما كان لعبادك علي من حقوق فتحملها عني واجزهم بها افضل الجزاء

    โอ้อัลลอฮ์ สิ่งใดที่เป็นสิทธิของพระองค์ที่มีเหนือข้าพระองค์
    ได้โปรดอภัยโทษมันแก่ข้าพระองค์และโปรดอย่าถือโทษมันแก่ข้าพระองค์
    และสิ่งใดที่เป็นสิทธิของปวงบ่าวพระองค์ที่มีเหนือข้าพระองค์
    ได้โปรดยกมันออกไปจากข้าพระองค์
    และโปรดตอบแทนพวกเขาด้วยการตอบแทนที่ดีงามยิ่ง
    —

    اللهم ما كان من معاص قارفتها وذنوب تجرأت بها عليك
    فاغفرها لي مغفرة تامة عامة شاملة ولوالدي وﻻهلي واولادي والمحبين
    وما كان من طاعات تقربت بها اليك فتقبلها بما تتقبل من أوليائك الصالحين

    โอ้อัลลอฮ์ สิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนที่ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติไว้
    ความผิดบาปใดที่ข้าพระองค์ได้บังอาจทำมันต่อพระองค์
    โปรดอภัยโทษมันด้วยการอภัยโทษอย่างสมบูรณ์
    ในทุกประการมีความครอบคลุม แก่ข้าพระองค์ แก่บิดามารดา แก่ครอบครัว
    และลูกหลานของข้าพระองค์
    รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รัก
    และสิ่งใดที่เป็นการภักดีที่ข้าพระองค์
    ทำมันเพื่อการได้ใกล้ชิดกับพระองค์
    โปรดตอบรับมันดังที่พระองค์
    ตอบรับการงานที่ดีจากคนดีทั้งหลายผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์
    —

    اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

    โอ้อัลลอฮ์ แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์
    ให้พ้นจากการตั้งภาคีด้วยสิ่งใดต่อพระองค์โดยข้าพระองค์รู้
    และขออภัยโทษต่อพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่รู้
    —

    اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا او ضغينة او شحناء لعبادك الصالحين
    ولا تجعل في قلوبنا غضبا على أحد دون وجه حق
    ولا تؤاخذنا فيما اقترفت قلوبنا او جوارحنا في حقك او حق عبادك مما تعلمه ولا نعلمه يا رب العالمين

    โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอย่าให้ในหัวใจของพวกเราเกิดความเคียดแค้น
    มีความโกรธเคือง หรือความอาฆาตพยาบาทกับปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นคนดีทั้งหลาย
    และโปรดอย่าให้ในหัวใจของพวกเรามีความโกรธแค้นต่อผู้ใดโดยมิชอบธรรม
    และโปรดอย่าถือโทษแก่พวกเราในสิ่งที่หัวใจและอวัยวะของพวกเราได้ละเมิด
    ในสิทธิของพระองค์หรือสิทธิแห่งปวงบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์รู้และพวกเราไม่รู้
    โอ้อัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกโปรดตอบรับดุอาอ์ด้วยเถิด
    —————————————————————————–

ความยาว(นาที)
17 นาที
สถานที่
White Channel
วันที่