ค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน...เราควรทำอะไร ?

ค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน...เราควรทำอะไร ?

Submitted by dp6admin on Tue, 07/04/2020 - 15:05

-- ภารกิจ(ส่วนตัว) ในคืนนิสฟูชะอฺบาน

"ชำระ #ชิริก ที่อาจซ่อนในจิตใจ และชำระความแค้นความอิจฉาริษยาต่อผู้อื่นที่อยู่ภายใน" เผื่อว่าเราจะอยู่ในบุคคลที่อัลลอฮฺบอกไว้ ดังที่มีหะดีษที่ถูกต้องระบุว่า "อัลลอฮฺจะมองลงมายังปวงบ่าว แล้วอภัยให้แก่ผู้ศรัทธาทุกคนที่ไม่ตั้งภาคี และไม่เป็นพวกอิจฉาริษยา และไม่เป็นคนที่ยังบาดหมางกับพี่น้องมุสลิม" (แต่ไม่มีหะดีษที่ถูกต้องยืนยันถึงอิบาดะฮฺพิเศษ ทั้งรูปแบบและจำนวน) ปล. เรื่องการให้อภัยโทษมีทัศนะที่บอกว่าอภัยโทษทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่

13 ชะอฺบาน 1437 (19/5/59)

จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 226 (หะดีษที่ 45/2)"

ความยาว(นาที)
6 นาที
วันที่