1506 ท่านนบีทำอะไรในเดือนชะอฺบาน และนิสฟุชะอฺบานมีซุนนะฮฺให้ทำอะไร

Submitted by dp6admin on Mon, 08/04/2019 - 13:33
คำถาม
เดือนชะอฺบานมีอะไรปฏิบัติเป็นพิเศษ และนิสฟูชะอฺบานมีซุนนะฮฺให้ทำอะไรบ้างมั้ย
คำตอบ

มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวไว้ว่า "ท่านนบีมักจะถือศีลอดจนกระทั่งเรานึกว่าท่านจะไม่เว้น และท่านอาจจะงดการถือศีลอดจนกระทั่งเรานึกว่าท่านจะไม่ถือศีลอด และฉันไม่เคยเห็นท่านนบีถือศีลอดครบเดือนหนึ่งเดือนใดเว้นแต่เดือนรอมฎอน และไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดมากมายเหมือนที่ท่านถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน" (บันทึกโดยบุคอรียฺและมุสลิม) ผู้ตอบ : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ที่มา : รายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ 29 ก.ค.52

วันที่ตอบ