1001 นิสฟูชะอฺบานและเมาลิด

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 01:31
คำถาม
เพราะเหตุใด คณะใหม่จึงต่อต้าน ค่ำนิสฟูชะอฺบานและงานเมาลิด แต่ทำไมจุฬาราชมนตรีก็ไปเปิดงาน

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าคุณตีความคำว่าต่อต้านหมายถึง ทำศึกหรือยึดฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรู ก็คงไม่ใช่ แต่การต่อต้านถ้าพูดในเชิงวิชาการคือการประณามหรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผิดกับหลักการ จะแรงหรือไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับความผิดหรืออุตริกรรมอยู่ในขั้นไหน กลุ่มที่ยึดมั่นในซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ต่อต้านเรื่องค่ำนิสฟูชะอฺบานจริง แต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการต่อต้านเรื่องนิสฟูชะอฺบานกับเรื่องชีอะฮฺ จะเห็นว่ากลุ่มซุนนะฮฺต่อต้านชีอะฮฺอย่างรุนแรงที่สุด แต่การต่อการเรื่องนิสฟูชะอฺบาน ก็คงอยู่ในกรอบการตักเตือนเชิงวิชาการและนำเสนอหลักฐานที่ถูกต้องเท่านั้นและไม่กระทบกับความเป็นพี่น้องระหว่างกันและกัน เพราะอุตริกรรมบางประการจะไม่ทำให้คนหนึ่งคนใดตกมุรตัดหรือเป็นบิดอะฮฺหัวรุนแรง อาทิเช่น กลุ่มชีอะฮิสิบสองอิมาม และการต่อต้านอุตริกรรมนั้น กลุ่มซุนนะฮฺมีเหตุผลทางอุดมการณ์และความสำนึกต่อแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่เราทุกคนได้รับอะมานะฮฺให้รักษาไว้อย่างเคร่งครัด

ค่ำนิสฟูชะอฺบาน มีความประเสริฐดังที่มีหะดีษบางบทกล่าวถึงความอภัยโทษที่อัลลอฮฺจะประทานให้แก่ผู้ศรัทธาในค่ำคืนนั้นเป็นพิเศษ แต่ไม่มีหลักฐานใดๆใช้ให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจเป็นพิเศษ หรือให้ทำกิจกรรมเป็นพิเศษเฉพาะค่ำนิสฟูชะอฺบาน และตั้งแต่ยุคท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และสาวกของท่านและบรรดาอุละมาอฺสี่มัซหับก็ไม่มีรายงานใดๆที่จะบ่งชี้ว่าค่ำนิสฟูชะอฺบานให้มีอิบาดะฮฺชนิดหนึ่งชนิดใด แต่กิจกรรมนี้ถูกสืบทอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่สี่(ฮิจเราะฮฺศักราช) ซึ่งได้หมดยุคผู้ประเสริฐที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้รับรองและใช้ให้ปฏิบัติตามพวกเขา ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำอิบาดะฮฺในค่ำนิสฟูชะอฺบานกลายเป็นข้ออ้างสำหรับมุสลิมบางคนให้อ่อนแอทางหลักการ เพราะเชื่อกันว่า ค่ำนิสฟูชะอฺบานมีโอกาสต่ออายุหรือต่อความเป็นมุสลิมและตลอดปี มิต้องทำอะไรเลย ซึ่งเป็นสภาพคล้ายๆกับศาสนาอื่นที่ปล่อยให้ศาสนิกชนมั่วสุมตลอดชีวิตและเปิดโอกาสทำบุญกับศาสนสถานหนึ่งวันประจำปีเพื่อเป็นการลุแก่โทษ แต่หาใช่เป็นแนวทางของอิสลามไม่ ขอให้ท่านสำนึกในความบริสุทธิ์ของอิสลามและอย่าให้ประเพณีหรือกระแสการปฏิบัติของสังคมมีน้ำหนักมากกว่าหลักฐานที่ถูกต้อง เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ยืนยันว่าอุตริกรรมนั้นย่อมเป็นการหลงผิด

สำหรับ เมาลิดนบี ก็เช่นเดียวกัน ไม่มีหลักฐานใดๆจากท่านนบี หรือศ่อฮาบะฮฺ หรือยุคอัสสะละฟุศศอและหฺ แม้กระทั่งบรรดาอุละมาอฺสี่มัซหับที่จะใช้ให้ฉลองเมาลิดนบี นอกจากนั้นยังเป็นการกระทำที่สืบทอดมาจากลัทธิชีอะฮฺที่ถูกประณามจากอุละมาอฺซุนนีทุกมัซหับ และโปรดทราบ การจัดงานเมาลิดในประเทศไทยไม่มีใครที่มีความรู้และอุดมการณ์ในหลักการอิสลามสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ชอบให้กระทำ เพราะงานที่ต้องรอให้กาฟิรมาเปิด และจัดตลาดการค้าต่อสาธารณชน โดยมีกิจการมั่วสุมหลายประการ เช่น ไม่เคารพเวลาละหมาดทั้งที่เป็นงานสดุดีผู้ที่ใช้ให้ประชาชาติอิสลามรักษาเวลาละหมาดหรือการประกวดความสวยงามระหว่างเด็กวัยรุ่นดังที่รู้กัน อันเป็นความอัปยศของสังคมมุสลิมที่จะใช้ชื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นฉากบังหน้าพฤติกรรมอันชั่วร้ายนี้ งานแบบนี้จะให้มีล้านจุฬามาเปิดก็จะไม่เปลี่ยนหุก่มของอิสลาม เช่นตราหะล้าล ให้มีล้านตราหะล้าลติดผลิตเนื้อหมู ก็จะไม่เป็นหะล้าลอยู่วันยังค่ำ

ดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้แสวงหาความจริงก็จงยึดมั่นกับแนวทางกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ และจงตระหนักกับหลักฐานและทัศนะของอุละมาอฺผู้เชี่ยวชาญ อันจะเป็นทางปลอดภัยสำหรับท่าน

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี
27 ก.ย. 48

วันที่ตอบ