มีอะไรในเดือนชะอฺบาน?

มีอะไรในเดือนชะอฺบาน?

Submitted by dp6admin on Mon, 08/04/2019 - 14:13
หัวข้อเรื่อง
- ทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเดือนชะอฺบาน
- ชะอฺบาน เดือนที่การงานถูกยกขึ้นเสนออัลลอฮ
- ท่านนบีถือศีลอดในเดือนชะอฺบานอย่างมาก
- ความประเสริฐของคืน "นิศฟุ ชะอฺบาน" - อัลลอฮทรงเสด็จลงมายังฟากฟ้าดุนยาและให้อภัยโทษ
- 2 คนที่จะไม่ได้รับการอภัยโทษ
- บทเรียนจากเรื่องของ มิสเฏาะหฺ อิบนุ อะษาษะฮฺ - และ อื่นๆ

"มีอะไรในเดือนชะอฺบาน?" รายการ แนวทางที่เที่ยงตรง ออกอากาศเมื่อ 18/04/61 ทางไวท์แชนแนล

ความยาว(นาที)
47 นาที
วันที่