มีอะไรในเดือนชะอฺบาน?

Submitted by dp6admin on Mon, 08/04/2019 - 14:13

"มีอะไรในเดือนชะอฺบาน?" รายการ แนวทางที่เที่ยงตรง ออกอากาศเมื่อ 18/04/61 ทางไวท์แชนแนล

เนื้อหาในวีดีโอ : - ทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเดือนชะอฺบาน - ชะอฺบาน เดือนที่การงานถูกยกขึ้นเสนออัลลอฮ - ท่านนบีถือศีลอดในเดือนชะอฺบานอย่างมาก - ความประเสริฐของคืน "นิศฟุ ชะอฺบาน" - อัลลอฮทรงเสด็จลงมายังฟากฟ้าดุนยาและให้อภัยโทษ - 2 คนที่จะไม่ได้รับการอภัยโทษ - บทเรียนจากเรื่องของ มิสเฏาะหฺ อิบนุ อะษาษะฮฺ - และ อื่นๆ

ความยาว(นาที)
47 นาที
วันที่