เนื้อหาทั้งหมด

เนื้อหาล่าสุด

เข้าชม
โอ้อัลลอฮฺ มองฉันเถิด - 5:94 ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่ง
อันได้แก่สัตว์ล่า ที่มือข…
9
กิตาบุศศ่อลาฮฺ (การละหมาด) 6 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 6 | 12/9/64 - บาบ 5- ห้ามละหมาดโดยไม่มีเครื่องนุ่งห่มปิดบ่าไหล่
บาบ 8- การห้ามเปลือยกายในละหมาด
บาบ…
36
1769 ทำประกันสุขภาพได้หรือไม่ 3
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 5 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 5 (บาบ 6-7) | 5/9/64 - บาบ 6 การละหมาดในเสื้อคับ
บาบ 7 การละหมาดด้วยจุบบะฮฺจากเมืองชาม


28
เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ 14
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 4 (บาบ 4) กิตาบุศศ่อลาฮฺ 4 (บาบ 3-4) | 29/8/64 - บาบ 3 การผูก "อิซาร" ที่ต้นคอในการละหมาด
-- หะดีษ 4-5 การละหมาดโดยสวมผ้าผืนเดียว…
43
1768 ไม่ทันละหมาดวันศุกร์ตามช่องทีวี 16
บททดสอบที่เป็นการลงโทษ (ญุร็อยจฺ) 10
เศาะดะเกาะฮฺลับๆ ดับความกริ้วของอัลลอฮฺ 14
บทเรียนจากโรคระบาด (โควิด19) 13
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 3 (บาบ 2-3) | 22/8/64 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 3 (บาบ 2-3) | 22/8/64 - เงื่อนไขต่างๆของการละหมาด เช่น เสื้อผ้า การแต่งกาย สถานที่ละหมาด
บาบ 2 จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าใ…
42
อัลบะลาอ (บะลอ,บททดสอบ) - 21:35 เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดี
- ความหมายของ "บะลาอฺ" (บะลอ) คือการท…
25
บทเรียนจากความตาย 18
ดุอาอฺขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ 17
กิตาบุศศ่อลาฮฺ ครั้งที่ 2 | 15/8/64 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 2 (บาบ 1) | 15/8/64 - บาบ 1 การละหมาดถูกบัญญัติช่วงอิสรออฺอย่างไร (ต่อ)
หะดีษที่ 1 การประทานบทบัญญัติละหมาดในค่ำคืน…
68
วิธีตะยัมมุมด้วยดินสอพอง - สาธิตวิธีตะยัมมุมด้วยดินสอพอง
1- เหนียตในใจว่าจะตะยัมมุมเพื่อยกหะดัษเล็กหรือหะดัษใหญ่
36
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 1 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 1 (บาบ 1) | 8/8/64 - บาบ 1 การละหมาดถูกบัญญัติช่วงอิสรออฺอย่างไร (หะดีษที่ 1)
- การผ่าอกและล้างหัวใจท่านนบีด้วยน้ำ…
98
กิตาบุตตะยัมมุม 4 (บาบ 8-9)// กิตาบุตตะยัมมุม 4 (บาบ 8-9)// - บาบ 8 ตะยัมมุมด้วยการตีดิน 1 ครั้ง
- ตีดินกี่ครั้ง, ลูบหน้าหรือมือก่อน
บาบ 9 หะดีษที่…
38
1767 คุณตาเสียชีวิตจากโควิด ละหมาดฆออิ๊บให้ได้มั้ย 35
อัสสับอุฏฏิวาล (7 ซูเราะฮฺยาว) - ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ(2) ถึง อัตเตาบะฮฺ(9) 25