เนื้อหาทั้งหมด

เนื้อหาล่าสุด

เข้าชม
อัสสับอุฏฏิวาล (7 ซูเราะฮฺยาว) - ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ(2) ถึง อัตเตาบะฮฺ(9) 5
ห้ามพนันกันด้วยอาหาร - หะดีษ ท่านนบีห้ามกินอาหารคน #ท้าทาย (มุตะบาริยัยนฺ) คนที่ #พนันกันด้วยอาหาร หรือแข่งขันกันเลี้ยงอาหา… 4
กิตาบุตตะยัมมุม 3 (บาบ 6-7) กิตาบุตตะยัมมุม 3 (บาบ 6-7) - 6- ดินสะอาดเหมือนน้ำละหมาดสำหรับมุสลิม (การตะยัมมุมทดแทนการใช้น้ำได้ทุกกรณี)
7- การตะยัมมุมสำ…
7
1766 ถือศีลอดเดือนรอมฎอนยังไม่ครบ จะถือวันอะเราะฟะฮฺได้หรือไม่ 4
กิตาบุตตะยัมมุม 2 (บาบ 3-5) กิตาบุตตะยัมมุม 2 (บาบ 3-5) - บาบ 3 การตะยัมมุมขณะเดินทางและพักในถิ่น, ถ้าไม่พบน้ำ และกลัวจะหมดเวลาละหมาด
บาบ 4 เป่าฝุ่นดิน…
32
กิตาบุตตะยัมมุม 1 (บาบ 1-2) กิตาบุตตะยัมมุม 1 (บาบ 1-2) - บาบ (หัวข้อ) 1
- หะดีษที่ 1 สาเหตุของการประทานอายะฮฺเรื่องตะยัมมุม (5:6)
- หะดีษที่ 2…
91
ชี้แจงหะดีษให้เช็ดตัวเมื่อมีไข้ 22
โอ้พ่อจ๋า (ยาอะบะตี) 3 11
การเสียสละของนบีอิบรอฮีม - การเสียสละของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีล
#ทำงานศาสนา #นบีอิบรอฮีม #อีดิ้ลอัฎฮา
38
จงแข่งขันกันทำความดี - 57:21 จงแข่งขันกันไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้า และสวนสวรรค์
- #การเสียสละเพื่ออิสลา…
14
อยู่อย่างไรในสังคมที่เต็มไปด้วยฟิตนะฮฺ ? - - #ฟุรกอนคืออะไร -- #ทางรอด ทางปลอดภัย,-- สิ่งจำแนก จริง-เท็จ
- ความรู้และประสบการณ์ สร้างตัก…
11
ฟื้นฟูซุนนะฮฺใน 10 วันอันประเสริฐที่สุดของปี - - ความประเสริฐของสิบวันแรกในเดือนซุลฮิจญะฮฺ
-
33
เมื่อมีโรคระบาดควรทำอย่างไร ? - คำแนะนำ 3 ประการเมื่อมีโรคระบาด
1- อัศศ็อบรฺ (อดทน) ในช่วงแรกของมุซีบะฮฺ, อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อุ่…
47
DMS 1191 ดุอาอฺขอให้พ้นจากการเจ็บป่วย 30
ทำไมไม่ละหมาด..มีปัญหาอะไรกับอัลลอฮหรือ ? 7
การชั่งในวันนั้นเป็นความจริง - 7:8 และการชั่งในวันนั้นเป็นความจริง
- การเปรียบเทียบนามธรรมในวันกิยามะฮฺ เช่น อัลกุรอาน - เด็…
10
DMS1190 ดุอาอฺแก่ผู้ที่เดือดร้อน DMS1190 ดุอาอฺแก่ผู้ที่เดือดร้อน 18
มีอะไรในซูเราะฮฺอัลอะอรอฟ ? - อัลอะอฺรอฟเป็นซูเราะฮฺยาวที่สุดที่ถูกประทานมาทีเดียวทั้งซูเราะฮฺ พูดถึงอดีต โดยเฉพาะอดีตที่ไม่มีใครส… 38
ไปหาหมอดูหรือนักไสยศาสตร์ เป็นบาปมหันต์ !!! - และเชื่อเขา ถือว่าปฏิเสธอัลกุรอาน
เดินไปหาหมอดูหรือนักไสยศาสตร์ก็เช่นกัน
คนที่เข้านรก/…
20
ผู้ที่รับความรู้ 3 ประเภท - หะดีษ 79 คนที่รับความรู้ มี 3 ประเภท
#ความรู้ที่นบีนำมา เปรียบเสมือนฝนที่ตกลงดิน มีดินชนิดหนึ…
17