เนื้อหาทั้งหมด

เนื้อหาล่าสุด

เข้าชม
ดุอาอฺก่อนนอน 4
พระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืน - 6:60 และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืน และทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำขึ้นในเวลากลางว… 3
4-53 ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 53 (อายะฮฺ 97) - "... แผ่นดินของอัลลอฮฺมิได้กว้างขวางดอกหรือที่พวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในส่วนนั้น",
- กา…
8
8 กิตาบุลอะดับ บาบ 8 สตรีที่ติดต่อแม่ ขณะที่เธอมีสามี - การที่สตรีคนหนึ่งติดต่อ(ดูแล)แม่เขาขณะที่เธอ(สตรีคนนั้น)มีสามี
อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ
ขอดุอา…
10
"อิลาฮฺ" หมายความว่าอย่างไร ? - อิลาฮฺ إله - สุดที่รัก
7
ต้องสู้...เพื่อเป็นคนดี 15
7 กิตาบุลอะดับ บาบ 7 ติดต่อบิดามารดาต่างศาสนิก - บาบ 7 ـ باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ การติดต่อบิดามารดาที่เป็นมุชริก
[ มารดาท่านนบี, อะฮ…
14
จงขอด้วยความยำเกรงและความปรารถนา - 7:56 จงวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยความยำเกรง และความปรารถนาอันแรงกล้า
#ดุอาอฺ #ตักวา
5
ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 52 ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 52 (อายะฮฺ 95-96) - - อายะฮฺสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
- คนทำดีกับคนที่ไม่ได้ทำ ย่อมไม่เท่าเทียม…
7
ทำดี อย่างดี - ทำดี อย่างดี
ยิ่งดี ยิ่งใกล้ชิดกับความเมตตาของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
(มุหฺซิน = คนท…
7
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 21 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 21 (บาบ 40) | 11/1/65 - -หนังสือศ่อฮี้ฮฺอัลบุคอรี การตั้งหัวข้อ จัดหมวดหมู่หัวข้อ
บาบ 40- การที่อิมามตักเตือนผู้คนในก…
11
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 20 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 20 (บาบ 33-39) | 4/1/65 - มารยาทของการผินหน้าไปทางกิบละฮฺ - ห้ามถ่มน้ำลายหรือเสมหะ ไปทางกิบละฮฺ
บาบ 33-39 มารยาทการถ่มน…
19
วันที่อิสลามล่มสลาย...ใครจะรับผิดชอบ ? - อยากให้เชคเล่าประสบการณ์ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่ #นักศึกษา #เยาวชนมุสลิม ให้ตั้งใจศึกษาและอ่านหนั… 10
1779 เยาวชนจะรับมือปัญหาในสังคมปัจจุบันอย่างไร ? 9
1778 ให้นับประจำเดือนตามปฏิทินอิสลาม 24
8-19 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 19 (บาบ 32-33) | 28/12/64 - มารยาทของการผินหน้าไปทางกิบละฮฺ เช่น
- ถ้าไม่ได้หันไปทางกิบลัตโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ละหมาดใช…
50
05 กิตาบุลอะดับ บาบ 5 อัลลอฮฺตอบรับดุอาอฺผู้ทำดีกับบิดามารดา 8
นรกอยู่ตลอดกาลหรือไม่ ? 10
ไม่ละหมาด เป็นผู้ปฏิเสธ - - ผู้ที่ปฏิเสธความเมตตาของอัลลอฮฺ
- สัญลักษณ์ระหว่างเรา(มุสลิม)กับผู้ปฏิเสธคือ #การละหมาด ใคร…
11
18 กิตาบุศศ่อลาฮฺ 18 (บาบ 31) | 21/12/64 - บาบ 31- การผินหน้าไปยังกิบละฮฺ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม (หะดีษ 399-401)
- เงื่อนไขของการละหมาด…
53