เนื้อหาทั้งหมด

เนื้อหาล่าสุด

เข้าชม
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) - - หลังจากบนีอิสรออีลบูชาลูกวัวแล้วเตาบัต นบีมูซาจึงพาไปขออภัยโทษต่ออัลลอฮ
- ชื่อและลักษณะของน…
24
4 ประการ ที่จะต้องถูกสอบสวน 16
ดุอาอฺปกปิดความชั่ว 7
หิญาบ (สู่อีมานที่มั่นคง 49) หิญาบ (สู่อีมานที่มั่นคง 49) 11
จงน้อมรับและขอบคุณ - 7:144 ดังนั้นจงยึดถือสิ่งที่ข้าได้ให้แก่เจ้า และจงอยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณ 19
นบีมูซาและอัลเคาะฎิร - มารยาทในการศึกษาหาความรู้ 26
คุชูอฺด้วยตักบีเราะตุลอิห์รอม คุชูอฺด้วยตักบีเราะตุลอิห์รอม 16
ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 40 (อายะฮฺ 78-79) ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 40 (อายะฮฺ 78-79) - ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวกเจ้า และแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตร… 29
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) - - นบีมูซาโกรธมากที่รู้ว่าบนีอิสรออีลสร้างรูปปั้นวัว อัลลอฮฺจึงให้ลงโทษ และให้เตาบะฮฺ
- การเตา…
86
ดุอาอฺให้ปลอดภัยโรคต่างๆของหัวใจ - ซิกรุลลอฮฺ ตอน ดุอาอฺให้ปลอดภัยโรคต่างๆของหัวใจ |23 ธ.ค. 62| 29
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) 70
ไว้ทุกข์ปีเก่าฉลองปีใหม่ - แพทย์นบี ตอน ไว้ทุกข์ปีเก่าฉลองปีใหม่ |18 ธ.ค. 62| 19
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150) - - มุสลิมควรทำอย่างไรกับกระแสอิสลาโมโฟเบียทั่วโลก
- สิ่งที่มุสลิมขาดและที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงป…
71
รู้รอบด้าน : ธุรกิจลูกโซ่ ในมุมมองชารีอะฮฺ 22
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 56 (อายะฮฺ 146-147) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 56 (อายะฮฺ 146-147) - - บทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของนบีมูซา
- ผู้ละเมิด ผู้ยโส(ตะกับบร)ในแผ่นดิน
- มัจญฺลิสุล…
93
อิบาดะฮฺที่สวยงาม 10
ชาวถ้ำ (อัศฮาบุลกะฮฟฺ) ชาวถ้ำ (อัศฮาบุลกะฮฟฺ) - - อธิบายซูเราะตุ้ลกะฮฟ อายะฮฺ 10-15
- 10 อายะฮฺ ป้องกันดัจญาล
- เรื่องของชาวถ้ำ, ชาวถ้…
45
คุชูอฺด้วยการตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ 2 คุชูอฺด้วยการตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ 2 15
นบีกล่าว "ซุบฮานัลลอฮ" เมื่อแปลกใจ 10
น้อยนิด แต่นิรันดร น้อยนิด แต่นิรันดร - "การงานที่อัลลอฮฺโปรดปรานคือ การงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอ(มีคุณภาพ) แม้จะน้อยนิดก็ตาม",ไม่บิด… 13