ศรัทธาด้วยหัวใจ แต่ไม่ปฏิบัติ ???

ศรัทธาด้วยหัวใจ แต่ไม่ปฏิบัติ ???

Submitted by dp6admin on Tue, 23/04/2024 - 12:18
หัวข้อเรื่อง
ศรัทธาด้วยหัวใจอย่างเดียว แต่ไม่ปฏิบัติศาสนกิจเลย ไม่ละหมาด ไม่ซะกาต ฯลฯ ถือว่าเป็นมุสลิมไหม ?

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 56 (อายะฮฺ 85-87) | 23/1/67 https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7725

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่