หะดีษญิบรีล : อีมาน-อิสลาม-อิหฺซาน และวันกิยามะฮฺ

หะดีษญิบรีล : อีมาน-อิสลาม-อิหฺซาน และวันกิยามะฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 07/11/2020 - 19:24

- หะดีษญิบรีล -
ญิบรีลถามท่านนบีว่า "#อีมานนั้นคืออะไร?" 
ท่านนบีตอบว่า "อีมานนั้นคือการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มลาอิกะฮฺ คัมภีร์ การพบอัลลอฮฺ(วันอาคิเราะฮฺ) บรรดาร่อซูล และการฟื้นคืนชีพ"
ญิบรีลถามว่า "#อิสลามคืออะไร ?" อิสลามคือศรัทธาต่ออัลลอฮฺและสักการะต่อพระองค์โดยไม่ตั้งภาคี ดำรงการละหมาด ให้ซะกาตที่ถูกบังคับ และถือศีลอดเดือนรอมฎอน
ญิบรีลถามว่า "อิหฺซานคืออะไร" คือสักการะอัลลอฮฺเสมือนเห็นพระองค์ท่าน หากไม่รู้สึกว่าเห็นพระองค์ท่าน ก็ทำให้รู้สึกว่าพระองค์เห็นเรา
และ ญิบรีลถามว่า "#วันกิยามะฮฺนั้นเมื่อไหร่"
คนที่ถูกถามไม่มีความรู้มากกว่าคนที่ถาม แต่ฉันจะบอกสัญญาณของมัน (สัญญาณกิยามะฮฺเล็ก)
1- ทาสีคลอดลูกเป็นเจ้านาย
2- คนที่เลี้ยงอูฐ(อาหรับชนบท)แข่งกันสร้างอาคารสูง

31:34 แท้จริงความรู้แห่งวันอวสานอยู่ ณ พระองค์ 

ความรู้ 5 ประการที่อยู่ ณ พระองค์เท่านั้น - และพระองค์ทรงประทานฝนลงมาและพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูก และไม่มีชีวิตใดรู้ว่า ณ แผ่นดินใดมันจะตาย (ลุกมาน 31:34)

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 16 (กิตาบุลอีมาน 12,บาบ 37-39)"
 

ความยาว(นาที)
19 นาที
ประเภทเนื้อหา