อายะฮฺ(ซูเราะฮฺ) มักกียะฮฺและมะดะนียะฮฺ

อายะฮฺ(ซูเราะฮฺ) มักกียะฮฺและมะดะนียะฮฺ

Submitted by dp6admin on Fri, 19/04/2024 - 21:44
หัวข้อเรื่อง
อุละมาอฺมีความเห็นแตกต่างกันในการจำแนก
จำแนกตามสถานที่ ที่อัลกุรอานถูกประทาน คือ เมืองมักกะฮฺหรือมะดีนะฮฺ
หรือจำแนกตามเวลาที่ประทาน คือ ก่อนหรือหลัง การอพยพ(ฮิจเราะฮฺ)
ลักษณะ(เนื้อหา)ของซูเราะฮฺมักกียะฮฺ

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 16 (อายะฮฺ 29-30)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่