อัลกุรอาน

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
- ผลลัพธ์ของการศึกษาอัลกุรอาน
- ศึกษาแล้วต้องนำไปใช้ในชีวิต