ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนมุฮัรรอม 1442 (18 ส.ค.63)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1442 คือ วันที่ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1441 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new