ฟิลัสฏีน(ปาเลสไตน์)

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 176 (หะดีษที่ 33/4)

Submitted by admin on Fri, 22/08/2014 - 14:02
หัวข้อเรื่อง
หลักการศาสนาในการอ้างอิจญฺมาอฺ (มติเอกฉันท์), หะมาส - อิสราเอล ใครชนะ ?, กฎหมายอิสลาม
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 33 (อายะฮฺ 46)

Submitted by admin on Wed, 06/08/2014 - 06:38
หัวข้อเรื่อง
การบิดเบือนคัมภีร์ของอะฮฺลุลกิตาบมีสองแบบ(ความหมาย,สำนวน), ตะดับบุรกุรอาน, ช่วยหะมาสหรือไม่ช่วย ?, การบริหารความขัดแย้ง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 15 (อายะฮฺ 11-13)

Submitted by admin on Wed, 25/09/2013 - 20:52
หัวข้อเรื่อง
ตะวักกุล(การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ), กลุ่มชะบ๊าบุลมุญาฮิดีนที่โซมาเลีย-อิรัก-ซีเรีย, วิเคราะห์อัลกออิดะฮฺ, สายตระกูลของบนีอิสรออีล, ไซออนิสต์, ภรรยานบี ท่านหญิงญุวัยรียะฮฺ, การให้ยืม(ก็อรดฺหะซัน), มุสลิมกับการเมือง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 10 (อายะฮฺ 6)

Submitted by admin on Wed, 21/08/2013 - 12:05
หัวข้อเรื่อง
สถานการณ์อียิปต์, อาหรับและผู้นำประเทศมุสลิม,ละหมาดและการอาบน้ำละหมาด, ละหมาดต้องทำทุกเวลาแม้ในยามสงคราม เพราะละหมาดเป็นเครื่องมือให้เราเข้มแข็งและอดทน เป็นทางออกสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนที่ต้องการทางออกในยามวิกฤติ, สงครามระหว่างโรมัน-เปอร์เซีย, อิทธิพลของการละหมาดต่อชีวิตผู้ศรัทธา
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On