ฟิลัสฏีน(ปาเลสไตน์)

หะดีษการปกครองยุคสมัยต่างๆ แนวทางของนบี, คิลาฟะฮฺ, มุลกุลจับรียฺ(ระบบกษัตริย์, มุลกุลอะฎูฎ(กษัตริย์แบบเผด็จการ), หลังจากนั้นจะมีการฟื้นฟูคิลาฟะฮฺในแนวทางของท่านนบี
...จิฮาดที่ดีที่สุดสำหรับพวกเจ้าคือ "อัรริบาฏ(การเฝ้าระวัง)" และอัรริบาฏที่ดีที่สุดคือที่ อัสก่อลาน" (…
เสวนา หัวข้อเรื่อง “AL-Quds อดีต ปัจจุบัน และวันสิ้นโลก” - - ผศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อํานวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ที่ปรึกษาอาวุโสและบอร์ดชารีอะห์ สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล 
- ดําเนินการเสวนาโดย ดร.อับดุลเราะฮ์มาน มูเก็ม สถาบันเอเชียศึกษา…
#วัวแดง ในความเชื่อของยิว...กับสถานการณ์ปาเลสไตน์ 31/3/67

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 29/3/67

ปาเลสไตน์...บททดสอบของประชาชาติ
อันตรายของมุนาฟิกต่อประชาชาติอิสลาม

มัสยิด อัลฟาลาห์ ปตท.ปาลัส 1/3/67
- อย่าตั้งเงื่อนไขในการทำความดี
- ไม่พร้อมจะไปรบทำไม ?
- มุสลิมอ่อนแอ จิฮาดไม่ได้ ?
- ขาดเงื่อนไขในการทำจิฮาด
- เป็นชีอะฮฺ ? ร่วมมือกับชีอะฮฺ ? อาชาอิเราะฮฺ ? อะกีดะฮฺผิด ?
- ไม่เชื่อฟังอุละมาอฺ ?