1091 เมื่อต้องออกจากละหมาดตะรอวิหฺในร็อกอะฮฺที่สอง