การละหมาดตะรอวีหฺ มุสลิมะฮฺถืออัลกุรอานดูตามอิมามได้หรือไม่ และขอดุอาอฺเป็นภาษาไทยได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 14/08/2010 - 17:53

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ