ระหว่างหยุดละหมาดตะรอวีหฺทุกสองร็อกอะฮฺ มีดุอาอฺเฉพาะหรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 10/08/2010 - 18:28