1839 คืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดร

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:30
คำถาม
ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดที่สุด? และการแสวงหาคืนนี้ของบรรพชนในอดีตและอุละมาอฺเป็นอย่างไร?

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ