มุสลิมะฮฺที่ทั้งบ้านมีแต่มุสลิมะฮฺ เพราะคุณพ่อทำงานกะกลางคืน เขาจะไปละหมาดตะรอวีหฺที่มัสญิดได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 26/07/2010 - 23:13

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ