1201 ละหมาดตะรอวีหฺ 20 ร็อกอะฮฺ ท่านอุมัรสั่งให้ทำหรือเป็นคำพูดของผู้ที่อยู่ในสมัยท่านอุมัร

Submitted by dp6admin on Thu, 04/02/2010 - 17:35
คำถาม
หะดีษที่เกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีหฺ 20 ร็อกอะฮฺ มีในสมัยท่านอุมัร ท่านอุมัรสั่งให้ทำหรือเป็นคำพูดของผู้ที่อยู่ในสมัยท่านอุมัร

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ