ที่สุเหร่าละหมาดตะรอวีหฺ 20 ร็อกอะฮฺ เราจะละหมาด 8 ดีมั้ย ถ้าได้เราจะละหมาดวิตรฺคนเดียวหรือละหมาดเป็นญะมาอะฮฺดีกว่า

Submitted by dp6admin on Tue, 10/08/2010 - 18:28

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ