1169 ละหมาดตะฮัดยุด 11 หรือ 13 ร็อกอะฮฺ

Submitted by dp6admin on Thu, 28/01/2010 - 23:51

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ