ละหมาดตะรอเวียะหฺร่วมกับญะมาอะฮฺแล้วละหมาดตะฮัจญุดอีก กับละหมาดให้จบพร้อมอีหม่าม

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:30
คำถาม
เพื่อสอดคล้องกับฮะดีษที่ว่าละหมาดให้จบพร้อมอีหม่ามเท่ากับว่าละหมาดทั้งคืน อย่างไหนดีกว่ากัน?

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

------- 

วันที่ตอบ