ปัญหาเกี่ยวกับอัลกุรอาน

การศึกษาอัลกุรอาน, ความประเสริฐ, มารยาทในการอ่านและฟังอัลกุรอาน, การแต่งกาย, น้ำละหมาด ฯลฯ

ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัลอินชิรอหฺ (หรือ ซูเราะฮฺอัชชัรหฺ)(เท่ากับ 1 ใน 4 ของอัลกุรอาน -- อุละมาอฺขัดแย้งว่าศ่อฮี้ฮฺหรือไม่) 
อุละมาอฺแนะนำให้อ่านเวลาไม่สบายใจหรือเศร้าใจ

ตอบโดย…

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ในรายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 22 ก.พ.60 ทาง White Channel