ซูเราะฮฺลุกมาน

ฮิกมะฮฺ, วิทยปัญญา, ผู้ขอบคุณ, ผู้ปฏิเสธ
ท่านลุกมานคือใคร, ซูเราะฮฺลุกมาน อายะฮฺ 12-13
ซูเราะฮฺลุกมาน 13. และจงรำลึกเมื่อลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของเขา โดยสั่งสอนเขาว่า “โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใด ๆ ต่ออัลลอฮฺ เพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์ โดยแน่นอน