1065 ละหมาดซุนนะฮฺหลังอิชาอฺไม่ทัน

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:31
คำถาม


ที่มัสยิดบ้านผมพอละหมาดอิชาอฺเสร็จดุอาอฺหลังละหมาดเสร็จเขาก็ละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺเลย ผมเองก็เลยต้องใช้เวลาที่เขาดุอาอฺหลังละหมาดผมก็รีบละหมาดสุนัตหลังอิชาอฺเลย จะได้ทันละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺทันเขา แต่อีหม่ามเขาบอกว่าทางที่ดีไม่ควรละหมาดเพราะเขากำลังดุอาอฺกัน ใช้ละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺแทนการละหมาดสุนัตหลังอิชาอฺก็ได้ผลบุญได้เหมือนกัน และมีผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าละหมาดสุนัตหลังอิชาอฺไม่มี แต่ที่ผมพอรู้มาคือสุนัตหลังอิชาอฺ เป็นสุนัตมุอักกะดะฮฺ ที่ท่านรอซูลละหมาดประจำ ขอให้ช่วยชี้แจงด้วย ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงตลอดเดือนรอมะฎอน

 

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การละหมาดซุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆเนื่องด้วยกิจกรรมการละหมาดตะรอเวียะหฺในเดือนรอมฎอน ก็หมายถึงยังเป็นซุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการละหมาดตะรอเวียะหฺที่มัสยิดให้ปล่อยเวลาตามความเหมาะสมให้ผู้ละหมาดซุนนะฮฺสามารถมีเวลาละหมาดได้ แต่ถ้าหากผู้จัดการละหมาดตะรอเวียะหฺไม่ยอมทำ ก็มีหลายทางในการชดเชยละหมาดอิชาอฺ ดังนี้

วิธีแรก คือเข้าละหมาดตะรอเวียะหฺสองร็อกอะฮฺด้วยเหนียตว่าเป็นซุนนะฮฺของอิชาอฺ

วิธีที่ 2 ให้ละหมาดตะรอเวียะหฺให้จบ และก่อนละหมาดวิตริให้แยกตัวและละหมาดซุนนะฮฺอิชาอฺและละหมาดวิตริต่างหาก

วิธีที่ 3 ให้ละหมาดตะรอเวียะหฺรวมทั้งวิตริกับอิมามให้ครบถ้วน และละหมาดซุนนะฮฺอิชาอฺภายหลังจากนั้น

วิธีที่ 4 ให้ละหมาดวิตริร็อกอะฮฺสุดท้าย(ร็อกอะฮฺเดียว)กับอิมาม และไม่ต้องสลาม โดยลุกขึ้นใช้อีกร็อกอะฮฺหนึ่ง โดยมีเหนียตให้เป็นละหมาดซุนนะฮฺ และให้ละหมาดวิตริภายหลังจากนั้น

วิธีที่ 5 ให้ละหมาดซุนนะฮฺในช่วงที่เขากำลังซิเกรหรือขอดุอาอฺกันอยู่ก่อนละหมาดตะรอเวียะหฺ เพราะการละหมาดซุนนะฮฺย่อมมีความสำคัญมากกว่า แต่ถ้าเป็นการรบกวนแก่เขา ก็หาทางในวิธีอื่นๆก็ได้

ที่ดีที่สุดในทัศนะของผม ให้ละหมาดตะรอเวียะหฺสองร็อกอะฮฺแรกด้วยเหนียตเป็นซุนนะฮฺ สำหรับส่วนร็อกอะฮฺที่จะขาดไป ท่านก็สามารถชดเชยได้หลังวิตริ หรือเพิ่มเติมกับวิตริร็อกอะฮฺเดี่ยวดังที่ระบุข้างต้น หรือไม่ต้องชดเชยก็ได้ เพราะท่านนบีก็เคยละหมาดกิยามุลลัยล์ 9 ร็อกอะฮฺ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี
23 ต.ค. 48

วันที่ตอบ