การไม่บ้วนปากขณะอาบน้ำละหมาดในเดือนรอมฎอน หุกุมคืออะไร

Submitted by dp6admin on Thu, 19/08/2010 - 12:46

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ