1936 เสียน้ำละหมาด ขณะละหมาด ทำอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Fri, 08/03/2024 - 18:18
คำถาม
เสียน้ำละหมาด ขณะละหมาด ทำอย่างไร ? ข้ามหน้าละหมาดออกมาได้ไหม ?
คำตอบ

#ซุตเราะฮฺ ของอิมาม คือซุตเราะฮฺของมะอฺมูม

กาลเทศะ, ฮิกมะฮฺ ในการปฏิบัติตามหลักการศาสนา

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 60 (อายะฮฺ 97-99) | 20/2/67 https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7740

วันที่ตอบ