ตอบปัญหาเกี่ยวกับวันอีด

Submitted by dp6admin on Mon, 10/10/2011 - 16:06

**คลิ้กที่คำถาม เพื่อรับฟังคำตอบ**

คำถาม : ที่มักกะฮฺและมะดีนะฮฺละหมาดอีดที่มัสญิดหรือที่มุศ็อลลา(แบบฉบับการละหมาดอีดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม,การฟื้นฟูซุนนะฮฺละหมาดอีดที่มุศ็อลลา)

คำถาม : ละหมาดอีดต้องละหมาดตะฮียะตุ้ลมัสญิดหรือไม่ (ละหมาดที่มุศ็อลลาต้องละหมาดซุนนะฮฺก่อนหรือไม่)

คำถาม : การตักบีรในละหมาดอีดต้องยกมือหรือไม่, กล่าวตักบีรอีดเวลาไหน

คำถาม : ในวันอีด ผู้หญิงที่คลอดบุตรใหม่มีนิฟาส ต้องไปที่มุศ็อลลาหรือไม่

คำถาม : หลังละหมาดอีดมีคำอวยพรอย่างไร

คำถาม : วันอีดตรงกับวันศุกร์มีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ (ต้องละหมาดวันศุกร์มั้ย)

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ