ข้อปฏิบัติในวันอีด

Submitted by dp6admin on Thu, 06/08/2009 - 13:18
หัวข้อเรื่อง
การละหมาดอีดของท่านนบี และเศาะฮาบะฮฺ (การตักบีร, อ่านซูเราะฮฺอะไร, คุฏบะฮฺ, มิมบัร)
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
ความยาว
67.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด
  • การดูหิล้าลเพื่อเริ่มต้นเดือนเชาวาลและกำหนดวันอีด
  • ซุนนะฮฺในวันอีดทั้งสอง
  • การละหมาดอีดของท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺ (การตักบีร, อ่านซูเราะฮฺอะไร, คุฏบะฮฺ, มิมบัร),
  • ซะกาตุ้ลฟิฏรฺ,
  • การตักบีร
  • ถ้าอีดตรงกับวันศุกร์ - ต้องละหมาดวันศุกร์หรือไม่, ถ้าไม่ละหมาดญุมุอะฮฺต้องละหมาดดุฮรฺหรือไม่,
  • ถ้าไปละหมาดอีดไม่ทันหรือมัสบู๊ก
  • การเยี่ยมกุบูรในวันอีด
  • การดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนใหม่