ซุนนะฮฺในวันอีด 3 : คำอวยพรและการเชือดอุฎหิยะฮฺ

Submitted by dp6admin on Tue, 17/11/2009 - 23:26

เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

เรื่อง ซุนนะฮฺในวันอีด

11. การให้พรแก่พี่น้อง ซึ่งไม่มีรูปแบบจากท่านนบีว่าเป็นแบบใด แต่มีจากเศาะฮาบะฮฺที่ใช้สำนวนว่า

تَقَــبَّــلَ اللهُ مِنَّا وَمِــنْــكُم
"ตะก๊อบบะลัลลอฮุ มินนาวะมินกุม"

ขอให้อัลลอฮฺทรงตอบรับ (การงานที่เราได้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน(สำหรับอีดุ้ลฟิตรฺ)และในสิบวันแรกของซุลฮิจญะฮฺ(สำหรับอีดุ้ลอัฎฮา)) จากพวกเราและพวกท่าน

เป็นคำอวยพรให้อัลลอฮฺตอบการงานของเราหลังจากที่เราขยันปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างมากมายในช่วงก่อนหน้านี้(คือเดือนรอมฎอนและสิบวันแรกของซุลฮิจญะฮฺ) และเป็นการแสดงความปีติยินดี ความสนุกสนานในสิ่งที่หะล้าล(ไม่ผิดหลักการ)

12. การเชือดกุรบาน(อุฎหิยะฮฺ) 

 • ให้เชือดหลังละหมาดอีดเมื่ออิมามให้สลามแล้ว(ซุนนะฮฺของท่านนบี   เมื่อละหมาดแล้วท่านนบีจะเชือดกุรบานของท่านเองก่อน) ไม่อนุญาตให้เชือดก่อนละหมาดหรือขณะละหมาด และในทัศนะที่ถูกต้องให้อิมามเชือดกุรบานของตนเองก่อน(ตามแบบอย่างของท่านนบี )
 • เชือดได้ตั้งแต่หลังละหมาดอีด (10 ซุลฮิจญะฮฺ) จนถึงเข้าเวลาละหมาดอัสริของวันที่ 13 ซุลฮิจญะฮฺ 
 • เชือดกลางวันดีกว่ากลางคืน

 

 • มารยาทในการเชือด
  • หันหน้าไปทางกิบลัต, ให้สัตว์นอนแล้ววางเท้าขวาบนคอสัตว์ที่จะเชือด
  • เชือดด้วยมือขวา
  • การลับมีด - ลับให้คมมากเพื่อสัตว์จะได้ไม่ทรมานและอย่าลับมีดต่อหน้าสัตว์
  • ให้จับสัตว์นอนโดยไม่ทรมาน ไม่ให้ทรมานสัตว์ เช่น ทุบหัว, ใช้ไฟฟ้าช็อต หรือตีให้เจ็บก่อนล้ม
  • เชือดโดยตัดเส้นเลือดใหญ่ทั้งสอง หลอดลมและหลอดอาหาร แต่อย่าให้คอขาด (วิธีนี้จะทำให้เลือดสัตว์ออกจากตัวมากที่สุด)

 

 • คำกล่าวขณะเชือด

" بسم الله  บิสมิลลาฮฺ" โดยเหนียตว่าสัตว์นี้เป็นกุรบานของใคร (ไม่จำเป็นต้องกล่าวชื่อทุกคน)  ท่านนบี   เคยเชือดสัตว์สองตัวโดยกล่าวว่า "สัตว์นี้สำหรับมุฮัมมัดและครอบครัวของมุฮัมมัด" เศาะฮาบะฮฺเคยเชือดตัวเดียวสำหรับหนึ่งครอบครัว

หรือกล่าว اللهم هذا منك ولك (อัลลอฮุมมะ ฮาซามินกะ วะอิลัยกะ)

โอ้อัลลอฮฺสัตว์ตัวนี้มาจากอัลลอฮฺ(เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้แก่เรามา) และจะกลับยังพระองค์ (คือเราเชือดเพื่ออัลลอฮฺและเป็นผลบุญที่อัลลอฮฺทรงให้กับเรา) 

 • การแจกเนื้อ ตามทัศนะของอุละมาอฺส่วนมากให้แบ่งสามส่วน - ส่วนหนึ่งเก็บไว้กินเอง, ส่วนที่สองให้ฮะดียะฮฺ, ส่วนที่สามให้เศาะดะเกาะฮฺ  แต่ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดตามนี้ จะแบ่งสองส่วนหรือจะแจกทั้งหมดก็ได้ ท่านนบี   จะรับประทานนิดหน่อยแล้วที่เหลือก็แจก