บทบัญญัติและมารยาทของอีดุ้ลอัฎฮาอัลมุบาร็อก

Submitted by dp6admin on Mon, 06/04/2009 - 17:29

พี่น้องมุอฺมินผู้ศรัทธาทั้งหลาย..ความดีงามต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติแนวทางของท่านร่อซูล มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตของเรา และความหายนะนั้นมักจะอยู่กับการฝ่าฝืนแนวทางที่ถูกต้องของท่านนบีของเรา (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ดังนั้นใคร่ที่จะตักเตือนท่านในบางเรื่องที่ชอบให้กระทำก่อนวันอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งจะมีกิจกรรมการทำอิบาดะฮฺใน 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ โดยมีคำเรียกร้องจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ให้ขยันทำอิบาดะฮฺใน 10 วันแรกของซุลฮิจญะฮฺ อันมีความประเสริฐยิ่ง โดยเฉพาะการถือศีลอดวันที่ 9 ซุลฮิจญะฮฺ (วันอะร่อฟะฮฺ) ที่ท่านนบีได้ชี้แจ้งไว้ว่า “การถือศีลอดวันที่ 9 ซุลฮิจญะฮฺนั้น จะลบล้างความผิดของเราในระยะเวลา 2 ปี”  และมีบทบัญญัติและมารยาทที่เกี่ยวกับอีดุ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองของประชาชาติอัลอิสลาม จะระบุไว้ดังต่อไปนี้

 • การตั๊กบีร

เป็นสิ่งที่ชอบให้กระทำสำหรับผู้ที่ ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจย์ โดยเริ่มตั๊กบีรตั้งแต่เวลาศุบฮิของวันอะร่อฟะฮฺ (9 ซุลฮิจยะฮฺ) จนกระทั่งเวลาอัศริของวันสุดท้ายแห่งอัตตัชรีก (13 ซุลฮิจยะฮฺ) ดังอายะฮฺกุรอานที่ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสไว้ว่า

  ﴿ وَاذكُرُوا الله في أَيَّامٍ مَعدُودَات ﴾
“และพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮฺในบรรดาวันที่ถูกกำหนดไว้ (วันที่ 11-13 ซุลฮิจยะฮฺ)”

ซึ่งมีลักษณะการตั๊กบีร ดังนี้

اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ ،  لا إِلَهَ إِلا اللهُ  وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ وَللهِ الْحَمْد
อัลลอฮุอั๊กบะรุลลอฮุอั๊กบัร ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอั๊กบัร อัลลอฮุอั๊กบะรุวะลิลลาฮิลฮัมดฺ

 และเป็นซุนนะฮฺสำหรับสุภาพบุรุษให้กล่าวตั๊กบีรด้วยเสียงดังทั้งในมัสยิด ที่บ้าน และสถานที่สาธารณะ ตลอดเวลาและหลังละหมาดฟัรฎู  ซึ่งเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้เป็นเจ้า และเป็นการเปิดเผยการเคารพภักดีและการขอบคุณต่อพระองค์
 

 • การเชือดอุฎฮิยะฮฺ (กุรบาน)

การเชือดอุฎฮิยะฮฺนั้นเป็นซุนนะฮฺมุอั๊กกะดะฮฺ(ชอบให้ทำอย่างยิ่ง)ในวันอีดิ้ลอัฎฮา โดยมีฮะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ใครก็ตามที่เชือดก่อนละหมาด จงชดเชย (แทนที่เชือดก่อนละหมาด) และใครที่ยังไม่ได้เชือดก็จงเชือด”   (บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม)

หะดีษบทนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  การเชือดอุฎฮิยะฮฺก่อนละหมาดนั้นไม่มีผลบุญของอุฎฮิยะฮฺ  สำหรับ ระยะเวลาที่อนุญาตให้เชือดได้ หลังละหมาดอีดแล้วนั้นก็คือ 4 วัน นับตั้งแต่วันอีดจนถึงวันสุดท้ายของอัตตัชรีก ซึ่งมีฮะดีษที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า  “บรรดาวันต่าง ๆ แห่งอัตตัชรีกเป็นระยะเวลาสำหรับการเชือด” (ดูอัซซิลซิละฮฺ อัศศ่อฮีฮะฮฺ ของเชคอัลบานีย์ ฮะดีษหมายเลข 2476)

 • สำหรับสุภาพบุรุษ ให้อาบน้ำ ใส่น้ำหอม และสวมชุดที่สวยงาม โดยไม่สุรุ่ยสุร่าย  
 • สำหรับสุภาพสตรีนั้น ชอบให้ไปละหมาดอีด แม้กระทั่งสุภาพสตรีที่เป็นคนชรา หรือสตรีที่มีรอบเดือน โดยไม่มีการตะบัรรุจญ์ (เปิดเผยความสวยงามของนาง)  และไม่มีการใช้น้ำหอมโดยสิ้นเชิง
 • การรับประทานอาหารจากอัลอุฎฮิยะฮฺ  ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะไม่ทานอาหารก่อนไปละหมาดอัลอีด  จนกระทั่งกลับไปเชือดและทานอาหารจากเนื้อของกุรบาน (ดูซาดุลมะอ๊าด ลิบนิลก็อยยิม 1/441)
 • เดินไปมุศ็อลลา เป็นซุนนะฮฺที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กระทำ คือ ให้เดินไปสู่มุศ็อลลา (สถานที่ละหมาด) ของอัลอีด  โดยไม่ใช้พาหนะ(ถ้ากระทำได้)
 • ละหมาดอีดที่มุศ็อลลา ถ้ามีอุปสรรคในการละหมาดอีด ณ อัลมุศ็อลลา  ก็อนุญาตให้ละหมาดที่มัสยิดได้
 • ในขณะที่เดินทางไปสู่อัลมุศ็อลลาของอัลอีด  ชอบให้กลับบ้านโดยใช้ทางอื่น  เพื่อเป็นการชุมนุมและประกาศความดีใจ ความยิ่งใหญ่ การเฉลิมฉลองของบรรดามุสลิมีน
 • การให้คำอวยพรในวันอีด  ซึ่งเป็นการกระทำของบรรดาศ่อฮาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  และคำกล่าวที่บรรดาอุละมาอฺชอบใช้กันก็คือ

﴿ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكُمْ ﴾  
ตะก๊อบบะลัลลอฮุ มินนา วะมิงกุม
“ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงตอบรับจากเราและท่าน”

ข้อห้ามและข้อตักเตือนในอีดุ้ลอัฎฮา

 • หลีกเลี่ยงจากสิ่งต้องห้ามในบทบัญญัติของอัลอิสลาม โดยเฉพาะในวันที่ยิ่งใหญ่เช่นอีดิ้ลอัฎฮา  และอย่าอยู่ร่วมกับผู้มีความประพฤติที่ขัดกับหลักการอิสลาม  เช่น  การฟังดนตรี การดูหนังและละคร  การสูบบุหรี่ สูบบะระกู่  การปะปนระหว่างหญิงชายที่มิใช่มะหฺรอม  และสิ่งหะรอมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลักการอัลอิสลาม
 • อย่าฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่ายโดยไร้ประโยชน์  เพราะอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ทรงตรัสไว้ว่า

﴾ وَلاَ تُسرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسرِفِين ﴿
“และพวกท่านอย่าฟุ่มเฟือย เพราะพระองค์นั้นไม่ทรงชอบผู้ฟุ่มเฟือย”

 • ผู้ที่มีความประสงค์จะเชือดอุฎฮิยะฮฺ(กุรบาน)นั้น  เป็นข้อห้าม มิให้ตัดผม (รวมทั้งเคราและขน) หรือเล็บของเขา  ตั้งแต่เริ่มเดือนซุลฮิจญะฮฺจนกระทั่งถึงเวลาเชือด  

         ขอให้พี่น้องจงดำรงไว้ซึ่งการกระทำที่ดีงามและประเสริฐ เช่น การติดต่อเครือญาติ  เยี่ยมเยียนพี่น้อง  ละทิ้งความเกลียด ความแค้นและอิจฉาริษยา และจงรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งจิตใจ จงสงสารและให้ความเอ็นดูเมตตาผู้ยากจนขัดสน และจงช่วยเหลือพวกเขา และนำสิ่งที่ดีงามไปให้แก่เขา  เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความดีใจ และขอพระองค์อัลลอฮฺทรงประทานความเตาฟีกช่วยเหลือแก่พี่น้องในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงโปรดและพอพระทัย  และขอให้เรานั้นปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดใน 10 วันแรกของซุลฮิจยะฮฺ สุดท้ายนี้ ขออัลลอฮฺทรงตอบรับจากเราและพี่น้องเทอญ...


โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, 1 ม.ค. 49

--- ดาวน์โหลดแผ่นพับ ----

 

บทบัญญัติและมารยาทของอีดุ้ลอัฎฮาอัลมุบาร็อก