อีดิ้ลอัฎฮา(อีดใหญ่)

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
 
บททดสอบของนบีอิบรอฮีม นบีอิสมาอีล ท่านหญิงฮะจัร ...และชาวกาซ่า
ความอดทนและเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ ของท่านหญิงฮะจัรและนบีอิสมาอีล
อัยยามุตตัชรีก - วันตัชรีก คือ 3 วันที่ถัดจากวันอีด, 11-13 ซุลฮิจจะฮฺ
อัยยามุตตัชรีก (อัยยามุลมินา, วันที่ฮุจจาจอยู่ที่มินา) أيام التشريق
- วันตัชรีก คือ 3 วันที่ถัดจากวันอีด, 11-13 ซุลฮิจจะฮฺ
- ตัชรีก - ทิศตะวันออก (ตากเนื้อทางทิศตะวันออก) เชือดกุรบานแล้ว…
อ.รอซิกีน อีซา และ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความหมายและความสำคัญของวันอะเราะฟะฮฺ, วันอีดิ้ลอัฎฮา, วันตัชรีก
ฮัจญฺครั้งสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ
ขณะที่คุฏบะฮฺบนอูฐ (คุฏบะตุลวะดาอฺ) ท่านนบีได้รับวะฮียฺอายะฮฺสำคัญที่การประกาศความครบถ้วนของศาสนา คือ
5:3 …

ท่านนบีแนะนำว่า ตัวท่าานนบี(ผู้นำ/อิมาม)จะละหมาดวันศุกร์ ส่วนคนทั่วไป(ที่ละหมาดอีดแล้ว)จะไม่ละหมาดก็ได้ เพราะถือว่าการละหมาดวันอีดในช่วงเช้าก็เพียงพอแล้วสำหรับเขา (…

การกำหนดวันอะเราะฟะฮฺและวันอีดิ้ลอัฎฮา
(ทัศนะต่างๆ และแนวทางปฏิบัติ)
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "10 วันอันประเสริฐ" 3/7/65

ความประเสริฐของ #สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ และ #วันอะเราะฟะฮฺ
คำแนะนำสำหรับผู้ทำอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
#10วันแรกซุลฮิจญะฮฺ
#สิบวันอันประเสริฐ