อีดิ้ลอัฎฮา(อีดใหญ่)

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
 

 เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, 17 ก.ค.47

 …

ความประเสริฐของซุลฮิจญะฮฺ,…

 เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เรื่อง ซุนนะฮฺในวันอีด

5. ละหมาดอีด -…

พี่น้องมุอฺมินผู้ศรัทธาทั้งหลาย..ความดีงามต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติแนวทางของท่านร่อซูล มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตของเรา…