ซุลฮิจญะฮฺ

การเสียสละของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีล
#ทำงานศาสนา #นบีอิบรอฮีม #อีดิ้ลอัฎฮา
- ความประเสริฐของสิบวันแรกในเดือนซุลฮิจญะฮฺ
-
(วันอะเราะฟะฮฺ, 9 ซุลฮิจญะฮฺ)
นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ
- ฝ่าฝืนและต่อต้าน อัลลอฮฺและร่อซูล
นะศีหะฮฺ : เตรียมตัวสำหรับ 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ