ซุลฮิจญะฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
 
บททดสอบของนบีอิบรอฮีม นบีอิสมาอีล ท่านหญิงฮะจัร ...และชาวกาซ่า
ความอดทนและเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ ของท่านหญิงฮะจัรและนบีอิสมาอีล
อัยยามุตตัชรีก - วันตัชรีก คือ 3 วันที่ถัดจากวันอีด, 11-13 ซุลฮิจจะฮฺ
อัยยามุตตัชรีก (อัยยามุลมินา, วันที่ฮุจจาจอยู่ที่มินา) أيام التشريق
- วันตัชรีก คือ 3 วันที่ถัดจากวันอีด, 11-13 ซุลฮิจจะฮฺ
- ตัชรีก - ทิศตะวันออก (ตากเนื้อทางทิศตะวันออก) เชือดกุรบานแล้ว…
อ.รอซิกีน อีซา และ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความหมายและความสำคัญของวันอะเราะฟะฮฺ, วันอีดิ้ลอัฎฮา, วันตัชรีก
ฮัจญฺครั้งสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ
ขณะที่คุฏบะฮฺบนอูฐ (คุฏบะตุลวะดาอฺ) ท่านนบีได้รับวะฮียฺอายะฮฺสำคัญที่การประกาศความครบถ้วนของศาสนา คือ
5:3 …
นะซีศัตสำหรับผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญฺ

“9:36 แท้จริงจำนวนเดือน ณ อัลลอฮฺนั้นมีสิบสองเดือนในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน จากเดือนเหล่านั้นมีสี่เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้าม...” 4…

การกำหนดวันอะเราะฟะฮฺและวันอีดิ้ลอัฎฮา
(ทัศนะต่างๆ และแนวทางปฏิบัติ)
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "10 วันอันประเสริฐ" 3/7/65