ซุลฮิจญะฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
 
(วันอะเราะฟะฮฺ, 9 ซุลฮิจญะฮฺ)
นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ
- ฝ่าฝืนและต่อต้าน อัลลอฮฺและร่อซูล
นะศีหะฮฺ : เตรียมตัวสำหรับ 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ