ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ (สู่อีมานที่มั่นคง 123)

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ (สู่อีมานที่มั่นคง 123)

Submitted by dp6admin on Wed, 29/06/2022 - 16:57
หัวข้อเรื่อง
ความประเสริฐของ #สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ และ #วันอะเราะฟะฮฺ
คำแนะนำสำหรับผู้ทำอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
#10วันแรกซุลฮิจญะฮฺ
#สิบวันอันประเสริฐ

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางรายการวิทยุคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6531

ความยาว(นาที)
10 นาที