สู่อีมานที่มั่นคง 3 (ตอนที่ 101-150)

Submitted by dp6admin on Mon, 15/04/2019 - 12:33
สถานที่
วิทยุคลื่นคุณธรรม
วันที่บรรยาย
ช่วงปี 2545-2546
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด
ตอนที่ / หัวข้อ (คลิ้กเพื่อฟัง mp3)
101   การเรียกร้องสู่ความดี ปราบปรามความชั่ว  
102   การเกรงกลัวอัลลอฮฺ (อัลเคาฟฺ) - กลัวนรก นึกถึงสวรรค์
103   ถือศีลอดให้ได้รับผลบุญ อินนีซออิม
104   นะศีหะฮฺ (การตักเตือน, ความบริสุทธิ์ใจ)
105   การนำไปสู่การทำความดี และจงรีบเร่งที่จะทำความดี
106   อิบาดะห์ที่ประเสริฐ
107   คุณค่าของสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน และการแสวงหาผลบุญเพื่อให้ได้มาซึ่งสวนสวรรค์
108   การตรวจสอบภารกิจของจิตใจและการปฏิบัติหลังจากการทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฏอน ว่ามีความตักวา ยำเกรง ต่ออัลลอฮ มากแค่ไหน
109   บททดสอบของอัลลอฮ และการช่วยเหลือของพระองค์ สำหรับมุอมินทุกคน
110   การรักษาเวลาละหมาด เป็นการกระทำที่ประเสริฐที่สุด
111   ความสำคัญของการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด
112   เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะประกาศสัจธรรม(อัล-กุรอ่าน)อันดีงามของพระผู้เป็นเจ้า แก่ผู้ที่หลงผิด
113   สภาพของผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านที่มั่นคง ในสังคมมนุษย์
114   ผลบุญความประเสริฐของการยืนศ็อฟแรก และการอะซาน
115   จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ และการมอบหมายต่อพระองค์ (ตะวักกุ้ล)
116   จงยึดมั่นแนวทางอันเที่ยงตรง(สัจธรรม)
117   เนี๊ยะมัต(ความโปรดปราน)ของอัลลอฮ และการชุโกร(ขอบคุณ)ต่อพระองค์
118   จงกล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ และจงยืนหยัดตามคำกล่าวนั้น
119   การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ(ญิฮาด)
120   ความสำคัญของสถาบันครอบครัว ในกระบวนการของอัล-อิสลาม
121   การเลือกคู่ครอง, เหตุผลของการสืบข้อมูล
122  

ความสามัคคีและการร่วมมือในการทำงานศาสนา (สำหรับประชาชน)

--- ---- ซุลฮิจญะฮฺ วันอะเราะฟะฮฺ อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน) อีดิ้ลอัฎฮา(อีดใหญ่)
123   

 12 วันแรกซุลฮิจญะห์, วันวุกุฟ 10 วันแรกซุลฮิจญะห์

124   

ผู้ศรัทธาจะทำอะไรใน 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ  (คำแนะนำสำหรับผู้ทำอุฎหิยะฮฺ)

125   

"ไม่มีบรรดาวันที่มีความยิ่งใหญ่และอัลลอฮทรงชอบให้มีอาม้าลนอกจากสิบวันแรกซุลฮิจญะห์..."

126 การเตรียมกุรบาน, การตั้งเจตนาที่ดี, การเลือกสิ่งที่สวยงาม, งดตัดผม(สำหรับผู้ที่ลงทุนเชือดหรือไม่ได้เชือด), มารยาทในการทำอุฎหิยะฮฺ (กุรบาน)
127 ซิกรุลลอฮฺมากๆใน 10 วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์
128 "การถือศีลอดวันอารอฟะห์ อัลลอฮจะลบล้างความผิดสองปี",
129 ซุนนะฮฺของท่านนบีในวันอีดุ้ลอัฎฮา
130   การเฉลิมฉลองในวันอีด, "โอ้มุฮัมมัดจงกล่าว ให้เขาดีใจด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮและด้วยความเมตตาของพระองค์.."
131   สำรวจ เป้าหมาย ความตั้งใจ การปฏิบัติในการทำฮัจญ์ ให้บรรลุเป้าหมาย
132   ไฟล์เสียง Imaan-132.mp3
133   ไฟล์เสียง mp3
134   ไฟล์เสียง mp3
135   ไฟล์เสียง mp3
136   ไฟล์เสียง mp3
137   ไฟล์เสียง mp3
138   ไฟล์เสียง mp3
139   ไฟล์เสียง mp3
140   ไฟล์เสียง mp3
141   ไฟล์เสียง mp3
142   ไฟล์เสียง mp3
143   ไฟล์เสียง mp3
144   ไฟล์เสียง mp3
145   ไฟล์เสียง mp3
146   ไฟล์เสียง mp3
147   ไฟล์เสียง mp3
148   ไฟล์เสียง mp3
149   ไฟล์เสียง mp3
150   ไฟล์เสียง mp3

 

WCimage
สู่อีมานที่มั่นคง 3 (ตอนที่ 101-150)